ابراهیم شادافروغ هستم

بیشتر از ۱۸ ساله در حوزه فناوری اطلاعت کار کردم و تجربه بدست آوردم و بسیار خرسندم، در بخش های مختلفی فعال بودم و مدتی هم به تجربه در کارهای دیگر مشغول بودم و هستم. از اینکه کاری رو انجام بدم نمیترسم و برای یادگیری و فهمیدن موضوعی که ذهنم رو درگیر کرده خیلی مهمه.

اولین تجربه کارم که مال خودم بود بر میگرده به سال ۸۷ که یک شرکت نرم فزاری با یکی از دوستام راه اندازی کردیم که هیچکدوم چیزی از شرکت و کارهای حقوق و قراردادی نمیدونیسم و فقط برنامه نویسی بلد بودیم که حوب به جابی نرسید و فکر نمیکنم باید میرسید 🙂

در حال حاضر مدیر شرکت هوشمند نرم افزار حسام Hessamtec هستم و در حوزه تولید نرم افزار فعالیت میکنیم.

مواردی که هستم و شاید بدرد شما هم بخوره

  1. ایده پردازی و تولید محصولات مختلف
  2. عاشق راه اندازی کسب و کارهای مختلف و درک نیازها
  3. سرمایه گذاری
  4. مشاوره و انتقال دانش اندکی که دارم.